z certyfikatem honorowanym w krajach Unii Europejskiej

KURSY I SZKOLENIA - MAJ 2018

BEZPŁATNY KURS KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH SPECJALIZOWANYCH KAT. I WJO

OD CZERWCA BEDZIEMY REALIZOWAĆ BEZPŁATNY KURS Magazynier z obsługą wózków widłowych SPECJALIZOWANYCH KAT. I WJO" Projekt kierowny jest do osób krótkotrwale bezrobotnych (tzn. nie dłużej niż 6 miesięcy) zamieszkujących na terenie województwa lubelskiego 

  • stypendium szkoleniowe 
  • zwrot kosztów dojazdu 
  • materiały szkoleniowe 
  • catering 
  • płatny staż 
  • zaświadczenie o ukończeniu kursu + zaświadczenie kwalifikacyjne UDT  (zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków specjalizowanych kat. I WJO uprawnia do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych kat II WJO)      

SZKOLENIE OKRESOWE PRACOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BHP

Szkolenie okresowe pracowników i pracodawców wykonujących zadania służby bhp  (64 godz.)
08.05.2018r. (wtorek) godz. 10:00  PIERWSZE ZAJĘCIA !!!

OPERATOR PILARKI MECHANICZNEJ

Kurs Operator pilarki mechanicznej  
22.05.2018r. (wtorek) godz. 9:00                                    PIERWSZE ZAJĘCIA w Krasnobrodzie!!!

OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH HDS / SAMOJEZDNYCH

Kurs operator żurawi przenośnych (HDS)
 
 
 

OPERATOR ŁADOWAREK JEDNONACZYNIOWYCH

Kurs operator ładowarek jednonaczyniowych w zakresie III klasy uprawnień do 20 ton masy całkowitej
 
 
 
 
 
 
 

KURS SPAWACZ

Kurs spawania metodami MAG - 135, TIG - 141, E - 111
04.06.2018r. (poniedziałek) godz. 15:00                    PIERWSZE ZAJĘCIA!!!
 

 


KURS OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH / KOPARKO - ŁADOWARKI

Koparki jednonaczyniowe:            21.05.2018r. (wtorek) godz. 15:00          

  • klasa III -  do 25 ton masy całkowitej                                       
Koparko - ładowarki - wszystkie 
                    

BHP I P.POŻ.

- dla pracowników na st. robotniczych i administracyjno - biurowych
- dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

14.05.2018r. (poniedziałek) godz. 10:00                     PIERWSZE ZAJĘCIA !!!


KURSY NA UPRAWNIENIA ELEKTRO-ENERGETYCZNE E I D

- dla palaczy, elektryków i innych obsługujących urządzenia elektro-energetyczne.
23.05.2018r. (środa)  godz. 9:00                                                                   

KURS KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO (egzamin UDT)   
04.06.2018r.  (poniedziełek)  godz. 9:00                          PIERWSZE ZAJĘCIA!!!